Portada |  Català |  Castellano     
 

VACUNACIONS

vacunas.jpgLa vacunació de la població constitueix una de les intervencions en salut pública que ha produït i produeix un major benefici a la humanitat. Gràcies a les vacunes s’han controlat malalties infeccioses que en altre temps causaren moltes morts.

Ara bé, per garantir el control de les malalties immunoprevenibles cal que les polítiques vacunals arribin a tota la població resident i no només als infants. En aquest sentit, un altre aspecte per destacar és la importància de fer un bon compliment del calendari de vacunacions i seguir les recomanacions dels professionals quant a l’administració de les dosis de record, ja que algunes vacunes administrades en la infància no indueixen una  resposta immunitària duradora, raó per la qual s’ha de reforçar el programes de vacunació amb dosis de record al cap dels anys.

 Informació destacada
 Conselleria de Salut
go.gif Acord de la Comissió de Salut Pública respecte a la vacuna Td (Tètanus-diftèria)
go.gif Nou calendari de vacunació infantil 2017
go.gif Vacunació enfront la varicel·la i al pneumococ
Resolució de la directora general de Salut Pública i Participació de 30 d’agost de 2016 per la qual s’inclouen les noves pautes generals de la vacuna infantil contra la varicel·la i la vacuna antipneumocòccica conjugada en el calendari de vacunacions infantils sistemàtiques de les Illes Balears i s’inclouen en el Programa de Vacunació de Salut Pública de les Illes
go.gif Desabastiment de vacuna DTPa (Infanrix)
Instrucció de la directora general de Salut Pública i Participació
go.gif Vacunació infantil universal enfront a la varicel·la
Instrucció de la directora general de Salut Pública i Participació
 Enllaços destacats
 Conselleria de Salut  Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
Servei d'Epidemiologia
Sistemes d’informació sanitària
Programa de vacunacions
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
 Asociación Española de Vacunología  Conselleria de Salut
Vacunas.org
Centre de Farmacovigilància de les Illes Balears

Coordinació de vacunes. Illes Balears - Direcció General de Salut Pública i Participació

Conselleria de Salut